Գրախոսություն

Սուրեն Աբրահամյան. Գրական մանիֆեստն իբրև հակամանիֆեստ

by

Գրեթերթ Մարտ 21, 2016 գրականագիտություն Գրական մանիֆեստի հրապարակումը նորի հասունացման, անցյալը ժխտելու և քննադատելու հայեցություն է պարտադրում: Այսպիսի հիմքով մանիֆեստը «ժանրային հիշողությունը» (Բախտին) մեր…

Սուրեն Աբրահամյան. Շարժում և համակարգ

Սուրեն Աբրահամյան. Շարժում և համակարգ

by

Հատված գրականագետ Սուրեն Աբրահամյանի «Շարժում և համակարգ. արդի հայ պոեզիան» զեկույցից Կարեն Անտաշյանը, սակայն, հակադրելով անսահմանին, ստեղծում է «մետաֆիզիկական տարածություն», ինչպիսին Անտաշատ քաղաքն է,…

Գոհարիկ Աքելյան. Նոր քաղաքի հայտնությունը

by

Վերջերս աշխարհին հայտնի քաղաքների թվին ավելացավ ևս մեկը` իր հինգերորդ վերահիմնադրմամբ: Այդ ինքնատիպ ուտոպիան բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանի «Անտաշատ» ժողովածուն է: Հեղինակային բնորոշմամբ` 78% պոեզիա…